Om Ehandel Academy

Digital handel är komplext. Konkurrensen stenhård och branschen befinner sig i stor förändring. Digitalisering och ny teknik skapar nya möjligheter och ställer samtidigt stora krav på företag och människor att vara i ständig utveckling. Roller förändras och det finns ett stort behov av få spetskompetens inom ett vissa områden och snabbt kunna implementera den kunskapen i sitt arbete för att man som företag kunna ställa om i rätt tid. 

Vi har höga ambitioner och vårt mål är att främja svensk e-handel genom att sprida kunskap. Vi vill vara med och säkerställa att branschen får rätt kompetens och med det få människor och företag att växa.

Ehandel Academy är en skola startad av Ehandel.se som är e-handlarnas egna mötesplats och medieplattform. Ehandel.se har samlat erfarenheter och insikter om e-handel i 10 år och finns idag i hela Norden. Ehandel.se, en objektiv community och nättidning utan ägarintresse från leverantörer. (EHANDEL SE AB Orgnr: 556861-7517) 

Har ni frågor om Ehandel Academy, kontakta:  

Sophia Båge, Kursansvarig

sophia.bage@ehandelacademy.se 
+46 72 017 60 61 


 Johan Svensson, VD Ehandel.se

johan@ehandel.se
+46 73 558 19 97