Från datainsamling till insikt och resultat - en introduktion till Dataanalys, Göteborg

Från datainsamling till insikt och resultat

Stad
Göteborg
Pris
Kursanmälan är stängd. Nytt kursdatum meddelas inom kort
Erbjudande
8 450 kr
Antalet måste vara minst 1

Ange din mailadress så meddelar vi dig så snart vi släpper nya datum för denna kurs.

Att mäta och analysera sina insatser är nyckeln till att lyckas i en allt snabbare digital vardag. Vi lämnar digitala spår efter oss i princip överallt men hur ska man som företag bäst plocka ut guldkornen ur all data våra kunder producerar? Hur går vi från datainsamling till insikt? Hur börjar man? 


Under denna heldag i Göteborg får ni möjlighet att ta del av Fredrik Cederlöfs långa erfarenhet inom ämnet dataanalys och datastorytelling. Ni får metoder och verktyg för att kunna börja förmedla och fatta beslut som baseras på data.

Ni går igenom grundläggande statistiska begrepp. Ni lär er sätta upp ramverk och definiera tydliga och mätbara mål för att driva insikt och resultat som ni får visualisera i en dashboard. Ni kommer få med er värdefull kunskap i att presentera, designa och visualisera data och insikter, en introduktion i ämnet Datastorytelling.

Vi varvar teori med praktiska övningar. När dagen är slut är målet att ni skall ha byggt er egen verktygslåda för att börja arbeta datadrivet bestående av ramverk och dashboard baserat på er data och ert företag. 

Kursen kommer att gå igenom: 

• Vad är data? 
• Statististiska begrepp
• Mål, KPi:er, Målsättning
• Från datainsamling till analys 
• Organisation, utmaningar, fallgropar och checklista för att lyckas 
• Datastorytelling 
• Google Data Studio
• Skapa en dashboard  

Verktyg: 
Google Data Studio & Google Analytics


Du behöver:
• En existerande produkt/e-handel.
• Tillgång till ett Google Analytics konto 


Kursen passar dig som 
Detta är kursen för dig som vill börja arbeta mer strategiskt med data och insikter och få metoder och verktygen för att kunna börja förmedla och fatta beslut som baseras på data.  
Dataanalys omfattar i princip alla delar i en organisation men du arbetar kanske idag som idag som som E-handels chef, Försäljningschef, Marknadsförare, Produktägare eller UX designer. Det är bra om du har någon erfarenhet av Google Analytics men det är inget krav. 


Praktisk Information

  • Datum: 26 September 2019
  • Plats: Centrala Göteborg
  • Tid: 9.00-17.00
  • Pris: 8450 kronor exklusive moms (i priset ingår frukost, lunch och fika)
  • Vid frågor kontakta: Sophia Båge, sophia@ehandelacademy.se, 0720-176061.Föreläsare: 

Fredrik Cederlöf har arbetat i branschen sedan millennieskiftet i en rad olika roller och arbetar idag som Head of Customer Experience på Collector Bank i Göteborg.
Fredrik har hjälpt byråer och organisationer att etablera sina erbjudanden inom analys och SEO paralellt med praktiskt arbete inom spårning, dataanalys, visualisering, optimering och story telling. Fredrik föreläser även på IHM Business School och Berghs School of Communication.